Čo ponúkame v oblasti zlepšovania

Business people at business meeting, seminar or conference

  • Tréningy v oblasti budovania kvality a neustáleho zlepšovania procesov: SPC, 5S, Lean riadenie, Kaizen, Six Sigma, Problem solving, MiniTab a základná štatistika, Plánovaný experiment DOE, MSA, Práca s údajmi a vyhodnocovanie,
  • Poradenstvo pri implementácii nástrojov zlepšovania procesov
  • Odborné semináre, prednášky
  • Workshopy spojené s praktickou aplikáciou vybratého nástoja kvality: 5S, Ishikawa, FMEA, OEE