Ukážky našich aplikácií

Ukážky aplikácií slúžia len na inšpiráciu a zobrazujú len malú časť rozsiahlych možností Excel.
Kliknutím na nadpis alebo na obrázok sa dostanete do galérie ukážok. Stlačením Späť o jednu stránku na vrátite naspäť na zoznam.
Z dôvodu ochrany údajov klientov a ich know-how je možné zobraziť len obmedzenú časť z programov.

Domovská stránka » Ukážky našich aplikácií

Konsolidovaný akčný plán

Zadávanie a sledovanie úloh cez internet, online prepojenie medzi užívateľmi. Vhodné pre stavebné firmy, organizácie pôsobiace vo viacerých regiónoch alebo v rámci podniku, kde existuje veľa individuálnych akčných plánov a je potrebné ich zlúčiť kvôli prehľadu do jedného.
APschema.jpg

Skladové hospodárstvo - prenájom

Je program na riadenie skladov spoločnosti, ktorá prenajíma alebo predáva tovar.
SkladSchema.jpg

Online reporting pre realitné spoločnosti

Pre online zadávanie a vyhľadávanie dopytov a ponúk na realitnom trhu. Prepojenie zdielaných PC s MySQL databázou.
RealitySchema.jpg

Evidencia nákladov

Detailný prehľad nákladov pre stavebnú firmu. Porovnanie s rozpočtom v Eurách aj v jednotkách. 3 úrovne kategórie nákladov. Prediktívne vypisovanie textu materiálov a dodávateľov. Jednoduchý príjem a výdaj zo skladu.
SchemaEvNakladov.jpg

Stavebný denník pre Android

Veľmi jednoduchý denník vykonaných prác. Vykonané úlohy pracovníci zadávajú cez mobilnú aplikáciu Android. V menu je projekt, kategória, popis, trvanie práce a dátum.
SchemaAndriod.jpg

Skladové hospodárstvo - zamerané na predaj

Je program na riadenie skladu obchodnej spoločnosti, ktorá kupuje a predáva tovar.
SkladSchema.jpg

Evidencia objednávok

Je program na zadávanie a sledovanie objednávok.
Schema.jpg

Analýza predaja

Mesačný report pre manažment vo formáte Excel alebo PDF. Po exportovaní údajov z informačného systému sa cez makro veľmi rýchlo pripraví požadovaný výstup. Informácia je cez JEDEN KLIK.
Schema.jpg

Kontrola kvality parametrov výrobku

Program slúžiaci na kontrolu výrobkov, či spĺňa požadované kritéria. Frekvencia merania sa automaticky prispôsobuje spôsobilosti výrobných procesov.
Schema.jpg

Skladové hospodárstvo - výroba

Je program na riadenie skladov vo výrobných prevádzkach.
SkladSchema.jpg

Podpora projektov zlepšovania

Pre grafickú analýzu a štatistické vyhodnocovanie údajov.
Schema.jpg

Príjem a výdaj cez skenery

Prijímanie a uvoľňovanie výrobkov na operáciu Automatizovaný záznam do databázy. Na ovládanie programu postačí len čítačka čiarových kódov – maximálne zefektívnenie práce.
InfoNaPoziadanie.jpg

Plánovanie - spájanie rôzných databáz

Spustením Makra sa vygenerujú z rôznych databáz sumárne tabuľky, prehľady, reporty alebo dashboardy. JEDNÝM KLIKOM sa dá zjednodušiť / zefektívniť pravidelne vykonávanie rutín v Excel.
Schema.jpg

Hypotekárna kalkulačka

Efektívna pomôcka pre finančných maklérov.
SchemaHypo.jpg

Kalibračný softvér

Slúži na vyhodnotenie kalibrácie snímačov (OST, TST, ...) a meracích reťazcov.
InfoNaPoziadanie.jpg

Príručka / databáza na riešenie problémov

Pomôcka na vytváranie vedomostnej databázy. Jednoduchý textový a obrázkový popis vyriešených problémov pomôže uľahčiť riešenie novovzniknutých problémov (štandardizovanie postupov prác).
InfoNaPoziadanie.jpg

Viac informácii Vám radi poskytneme na požiadanie.

Skladové hospodárstvo v Excel

Akčný plán v Excel