Ukážky našich aplikácií

Ukážky aplikácií slúžia len na inšpiráciu a zobrazujú len malú časť rozsiahlych možností Excel.
Kliknutím na nadpis alebo na obrázok sa dostanete do galérie ukážok. Stlačením Späť o jednu stránku na vrátite naspäť na zoznam.
Z dôvodu ochrany údajov klientov a ich know-how je možné zobraziť len obmedzenú časť z programov.

Domovská stránka » Ukážky našich aplikácií

Skladové hospodárstvo - prenájom

Je program na riadenie skladov spoločnosti, ktorá prenajíma alebo predáva tovar.
SkladSchema.jpg

Online reporting pre realitné spoločnosti

Pre online zadávanie a vyhľadávanie dopytov a ponúk na realitnom trhu. Prepojenie zdielaných PC s MySQL databázou.
RealitySchema.jpg

Evidencia nákladov

Detailný prehľad nákladov pre stavebnú firmu. Porovnanie s rozpočtom v Eurách aj v jednotkách. 3 úrovne kategórie nákladov. Prediktívne vypisovanie textu materiálov a dodávateľov. Jednoduchý príjem a výdaj zo skladu.
SchemaEvNakladov.jpg

Stavebný denník pre Android

Veľmi jednoduchý denník vykonaných prác. Vykonané úlohy pracovníci zadávajú cez mobilnú aplikáciu Android. V menu je projekt, kategória, popis, trvanie práce a dátum.
SchemaAndriod.jpg

Skladové hospodárstvo - zamerané na predaj

Je program na riadenie skladu obchodnej spoločnosti, ktorá kupuje a predáva tovar.
SkladSchema.jpg

Evidencia objednávok

Je program na zadávanie a sledovanie objednávok.
Schema.jpg

Analýza predaja

Mesačný report pre manažment vo formáte Excel alebo PDF. Po exportovaní údajov z informačného systému sa cez makro veľmi rýchlo pripraví požadovaný výstup. Informácia je cez JEDEN KLIK.
Schema.jpg

Skladové hospodárstvo - výroba

Je program na riadenie skladov vo výrobných prevádzkach.
SkladSchema.jpg

Plánovanie - spájanie rôzných databáz

Spustením Makra sa vygenerujú z rôznych databáz sumárne tabuľky, prehľady, reporty alebo dashboardy. JEDNÝM KLIKOM sa dá zjednodušiť / zefektívniť pravidelne vykonávanie rutín v Excel.
Schema.jpg

Viac informácii Vám radi poskytneme na požiadanie.

Skladové hospodárstvo v Excel

Akčný plán v Excel