Programator:

Ak aspoň na jednu z nasledujúcich otázok odpoviete ÁNO skúste sa u nás informovať o možnostiach ako si zefektívniť prácu.

1. Potrebujete na mieru vytvorené programy, databázy, formuláre alebo kontingenčné tabuľky ?

Radi čelíme novým výzvam

 

2. Potrebujete prepojiť Excel s databázami alebo inými zariadeniami (skener, meracie zariadenia, mobilný telefón, …) ?

Čo sa nám zatiaľ podarilo prepojiť s Excel v individuálnych projektoch:

MoznostiPrepojenia3

3. Zamestnanci trávia množstvo času neefektívnou prácou za PC ?

Zamestnancom zaberá dosť času príprava jednoduchých tabuliek, reportov a grafov, nevedia si poradiť pri spracovaní množstva údajov a pripraviť vhodné analýzy. (odhadované straty = počet administratívnych zamestnancov * priemerný čas strávený za PC * 50%)

 

4. Zbierate množstvo údajov a hľadáte spôsob, ako ich jednoducho „premeniť“ na informácie ?

Údaje sú v rôznych súboroch v nečitateľnej forme a chýba komplexná informácia.