O nás

48x48bŠpecializujeme sa na programovanie makier
pre Microsoft Office

Od r.2000 máme skúsenosti:

– s tvorbou rôznych aplikácií v Microsoft Excel

Venujeme sa programovaniu makier za účelom efektívnej práce s PC. Prepájame rôzne údaje a databázy do prehľadných reportov. Vytvárame databázy na zaznamenávanie údajov. Vytvárame rýchle a prehľadne reporty.

Rozsah: od veľmi „jednoduchých“ vylepšení v Excel až po komplexné riešenia.

– so štatistickou analýzou údajov a zlepšovaním procesov

Venujeme sa aj spracovávaniu údajov. Pripravujeme štatistické analýzy výrobných procesov (CPK, Spôsobilosť, Trendy, Testy, MSA, DOE…). Pomáhame pri znižovaní zdrojov rozptylu a hľadaní príčin defektov. Aplikujeme projektový prístup.

Naša vízia:

– poskytovať komplexné služby pre nástroj Microsoft Excel

Od návrhu aplikácie cez hľadanie optimálneho riešenia až po zaškolenie užívateľa.

– poskytovať jednoduché, ale efektívne riešenia

Vytvárať len pridanú hodnotu pre užívateľa a ponúkať len to, čo reálne potrebuje.

Naše hodnoty:

– profesionálny prístup, inovatívnosť a originalita riešení

 

S čím pracujeme:

VBA, VB.NET, MySQL,  SQL Server, Eclipse (Android), PHP, …

Programs