Ukážky našich aplikácií

Ukážky aplikácií slúžia len na inšpiráciu a zobrazujú len malú časť rozsiahlych možností Excel.
Kliknutím na nadpis alebo na obrázok sa dostanete do galérie ukážok. Stlačením Späť o jednu stránku na vrátite naspäť na zoznam.
Z dôvodu ochrany údajov klientov a ich know-how je možné zobraziť len obmedzenú časť z programov.

Domovská stránka » Ukážky našich aplikácií » Podpora projektov zlepšovania
Schema.jpg
Schema.jpg
6Smenu1.gif
6Smenu1.gif
6SDMAIC.gif
6SDMAIC.gif
6Snorm.gif
6Snorm.gif
6Sspos.gif
6Sspos.gif
6Smenu2.gif
6Smenu2.gif
S6prieb.gif
S6prieb.gif
6Sstat.gif
6Sstat.gif
6Shist.gif
6Shist.gif

Viac informácii Vám radi poskytneme na požiadanie.

Skladové hospodárstvo v Excel

Akčný plán v Excel