Ukážky našich aplikácií

Ukážky aplikácií slúžia len na inšpiráciu a zobrazujú len malú časť rozsiahlych možností Excel.
Kliknutím na nadpis alebo na obrázok sa dostanete do galérie ukážok. Stlačením Späť o jednu stránku na vrátite naspäť na zoznam.
Z dôvodu ochrany údajov klientov a ich know-how je možné zobraziť len obmedzenú časť z programov.

Domovská stránka » Ukážky našich aplikácií » Online reporting pre realitné spoločnosti
RealitySchema.jpg
RealitySchema.jpg
Vstupný formulár
Vstupný formulár
Formulár automaticky odošle údaje do MySQL databázy
Filter
Filter
Formulár na načítanie potrebných údajov z MySQL databázy
Graf
Graf
Jeden z grafických výstupov spracovaných údajov
Rýchla trendova informácia
Rýchla trendova informácia
Ukážka grafického výstupu z programu
Databaza
Databaza
Export údajov z MySQL do Excelu

Viac informácii Vám radi poskytneme na požiadanie.

Skladové hospodárstvo v Excel

Akčný plán v Excel