Ukážky našich aplikácií

Ukážky aplikácií slúžia len na inšpiráciu a zobrazujú len malú časť rozsiahlych možností Excel.
Kliknutím na nadpis alebo na obrázok sa dostanete do galérie ukážok. Stlačením Späť o jednu stránku na vrátite naspäť na zoznam.
Z dôvodu ochrany údajov klientov a ich know-how je možné zobraziť len obmedzenú časť z programov.

Domovská stránka » Ukážky našich aplikácií » Skladové hospodárstvo - výroba
SkladSchema.jpg
SkladSchema.jpg
Prijem do skladu
Prijem do skladu
Vstupný formulár na príjem materiálu do skladu
Výdaj materiálu
Výdaj materiálu
Vstupný formulár na príjem materiálu do skladu

Viac informácii Vám radi poskytneme na požiadanie.

Skladové hospodárstvo v Excel

Akčný plán v Excel