Ukážky našich aplikácií

Ukážky aplikácií slúžia len na inšpiráciu a zobrazujú len malú časť rozsiahlych možností Excel.
Kliknutím na nadpis alebo na obrázok sa dostanete do galérie ukážok. Stlačením Späť o jednu stránku na vrátite naspäť na zoznam.
Z dôvodu ochrany údajov klientov a ich know-how je možné zobraziť len obmedzenú časť z programov.

Domovská stránka » Ukážky našich aplikácií » Kontrola kvality parametrov výrobku
Schema.jpg
Schema.jpg
OTK-01.jpg
OTK-01.jpg
OTK-02.jpg
OTK-02.jpg
OTK-04.jpg
OTK-04.jpg
OTK-05.jpg
OTK-05.jpg
OTK-06.jpg
OTK-06.jpg
OTK-07.jpg
OTK-07.jpg
OTK-03.jpg
OTK-03.jpg

Viac informácii Vám radi poskytneme na požiadanie.

Skladové hospodárstvo v Excel

Akčný plán v Excel