Historia Excel

História Excel od r.1978:

1978 – Program VisiCals – prvý jednoduchý kalkulačný program, ktorý obsahoval maticu 20 riadkov a 5 stĺpcov. Predalo sa ho okolo 1 milióna kópii. Ešte stále si ho môžete stiahnuť na
http://www.bricklin.com/history/vcexecutable.htm

1983 – Lotus 1-2-3 – prvý program, ktorý obsahoval záložky (sheets)

1985 – Prvá verzia Excel 1.0

2007 – Nový formát Excel súboru (jedna záložka je matica 1048576 riadkov a 16384 stĺpcov)

History of Excel

Original zdroj: http://www.exceltrick.com/others/history-of-excel/