Ukážky našich aplikácií

Ukážky aplikácií slúžia len na inšpiráciu a zobrazujú len malú časť rozsiahlych možností Excel.
Kliknutím na nadpis alebo na obrázok sa dostanete do galérie ukážok. Stlačením Späť o jednu stránku na vrátite naspäť na zoznam.
Z dôvodu ochrany údajov klientov a ich know-how je možné zobraziť len obmedzenú časť z programov.

Domovská stránka » Ukážky našich aplikácií » Stavebný denník pre Android
SchemaAndriod.jpg
SchemaAndriod.jpg
Andro1.jpg
Andro1.jpg
Andro2.jpg
Andro2.jpg
Andro3.jpg
Andro3.jpg

Viac informácii Vám radi poskytneme na požiadanie.

Skladové hospodárstvo v Excel

Akčný plán v Excel