Ukážky našich aplikácií

Ukážky aplikácií slúžia len na inšpiráciu a zobrazujú len malú časť rozsiahlych možností Excel.
Kliknutím na nadpis alebo na obrázok sa dostanete do galérie ukážok. Stlačením Späť o jednu stránku na vrátite naspäť na zoznam.
Z dôvodu ochrany údajov klientov a ich know-how je možné zobraziť len obmedzenú časť z programov.

Schema.jpg
Schema.jpg
Databáza objednávok
Databáza objednávok
Rýchla evidencia prijatých objednávok cez formuláre
Príkaz na výrobu
Príkaz na výrobu
Podľa dátumov je automaticky vygenerovaný výrobný príkaz

Viac informácii Vám radi poskytneme na požiadanie.

Skladové hospodárstvo v Excel

Akčný plán v Excel